ورود

خدمات مرکز

​​​​​​​​​​​​


1-  خدمات این مرکز، از سنجش آمادگی و  ارزیابی سطح بلوغ سازمان ها برای مواجه با عصر دیجیتال (Digital era ) آغاز می شود. ما تلاش می کنیم، به کمک مدل های تعالی متناسب سازی شده با هر صنعت ، نقطه آغاز تحول را به خوبی ترسیم نماییم.
ما همچنین امکان خودارزیابی  (Self Assessment) را فراهم می کنیم، تا شما بتوانید متناسب با نیازمندی های خود، توانتان را برای آغاز راه و قدم نهادن در مسیر تعالی ، بسنجید. همین حالا خود را بسنجید

2-  قدم بعدی، توسعه توانمندی ها و جبران ضعف هاست. کسب معلومات در محیط حرفه ای از اساتید معتبر، تبدیل معلومات به مهارت در میدان عمل با هدایت مربیان و کارشناسان خبره و در نهایت بکارگیری مهارت ها در پروژه های عملیاتی از خدمات ماست. 
در مسیر توانمندی، نه تنها به سازمان خود در مواجه با عصر دیجیتال یاری می رسانید، بلکه به اکوسیستم فناورانه ما نیز می پیوندید. حضور شما در این اکوسیستم باعث افتخار ماست.

3- پیاده سازی استراتژی ها و انجام اقدامات (Innitiatives) توسط اکوسیستمی از شرکت های فناور که بخشی از اکوسیستم تحول دیجیتال هستند انجام می شود. شما هم می توانید بخشی از آن باشید. بنابراین در این م​سیر با ما همراه باشید تا بخشی از زیست بوم فناوری های نوین شوید.


"در مسیر تعالی و تحول کسب و کار، ما در کنار شماییم"