ورود

انقلاب صنعتی 4
​​​​​در سال 2012 در شهر داووس سوئیس، برای اولین بار اصطلاح "انقلاب صنعتی 4" توسط دبیر مجمع جهانی اقتصاد، آقای کلاس شواب مطرح شد. ایشان اعلام کرد؛ با تلفیق دنیا​ی دیجیتال، جهان فیزیکال و فناوری های زیستی، مدل های جدیدی از کسب و کار ایجاد خواهد شد که ارزش هایی را برای مشتریان ایجاد می کند که تا قبل از این شاهد آن نبودیم.

به بیانی دیگر نسل چهارم از صنعت، بر سه ستون اصلی استوار است که عبارتند از:
1- Digital
2- Physical
3- Biological
اما عنصر کلیدی که نقش محوری ایفا می کند؛ DATA است. به عبارتی Data، خون جاری در مدل های کسب و کار نوین خواهد بود.


        - ​از طر​فی ​می توان انقلاب صنعتی را ترکیبی از 6 عنصر دیگر دانست:
1- Connectivity
2- Cloud
3- Cyber
4- Content/Context
5- Community
6- Customization

"ترکیب و وحدت معنادار (Integration) این عناصر ​در صنعت موجب تحول و انقلابی خواهد شد که نتیجه آن مدل های کسب و کار داده محور خواهد بود"
​​​
​ ​سیر تحول صنعت به روایت تاریخ
​​​​​ ​ ​ ​​
​1- ​​در سال 1784 با اختراع موتور بخار، ماشین آلات در خطوط تولید که با نیروی بخار کار می کردند موجب سرعت تولید و افزای​​ش بهره وری شدند.

​2- در سال 1870 با ورود الکتریسیته به عرصه صنعت، نیروی مکانیکی با نیروی الکتریسیته جایگزین شد. بهره وری افزایش یافت و اولین خطوط مونتاژ ایجاد و تولید انبوه اتفاق افتاد.
​3- در قرن بیستم، استفاده از علم الکترونیک و فناوری اطلاعات و توسعه شبکه جهانی اینترنت، به شدت به مکانیزاسیون صنعتی  کمک کرد. اتوماسیون صنعتی مبتنی بر فناوری اصلاعات و ارتباطات موجب شد کیفیت محصولات و ارائه خدمات افزایش چشمگیری پیدا کند.
​4- با ورود به سال 2011 و تلفیق سیستم های سایبر-فیزیک، و نقش آفرینی اینترنت اشیاء صنعتی (IIoT) نسل جدیدی از مدل های کسب و کار ظهور کردند. در این دوره ِData نقش محوری دارد.
​​​​پیشران ​انقلاب صنعتی اول --- موتور بخار
پیشران ​انقلاب ​​صنعتی دوم --- الکتریسیته
پیشران ​انقلاب صنعتی سوم --- فناوری اطلاعات
پیشران ​​انقلاب صنعتی چهارم  --- یکپارچگی
​ ​
فناوری های نوین برای ساخت کارخانه هوشمند


​نسل چهارم صنعت بر 3 ستون استوار است. بطوریکه فناوری های جدید در یکی از این سه دسته قرار میگیرند:​​​