ورود

مرکز تحول دیجیتال و کسب و کارهای نوپا

اخبارخدمات ما

مرکز تحول دیجیتال و کسب و کارهای نوپا، با تکیه بر منابع و شایستگی های سازمان مدیریت صنعتی و شرکای خود، تلاش می کند با تغییر پارادایم های حاکم بر فضای کسب و کار و بهره مندی از فناوری های نوین عصر دیجیتال، به رشد و بالندگی بنگاه ها و سازمان ها کمک نماید.

اولین قدم در مسیر تحول آن است که بدانیم کجا هستیم. ارزیابی آمادگی و سنجش بلوغ به سازمان ها کمک می کند تا بهتر خود را بشناسند. با تکیه بر نقاط قوت و جبران نقاط ضعف، خود را به شایستگی هایی مجهز کنند که از فرصت ها بهره برداری  و بر تهدیدها فائق آیند
کسب معلومات و دانش روز و بکارگیری مکرر آن در کسب و کار به مهارتی منجر می شود که شایستگی محوری سازمان را شکل می دهد. ما در کنار شماییم تا در مسیر تحول تمام قابلیتهای مورد نیاز شما را در قالب آموزش، مشاوره و مربی گری در اختیارتان بگذاریم
توانا بود هر که دانا بود ... ما این جمله را به چالش می کشیم و می گوییم؛ توانا بود هر که عامل بود. ما به کمک شبکه ای از متخصصان و فناوران ، به سازمان ها در پیاده سازی راهکارهای نوآورانه کمک خواهیم کرد

اخبارشبکه دانش

اخباردیجیتال

http://digitalx.imi.ir/PublishingImages/x.o.jpg
در سیر تحولات صنعت در گذر زمان، که از اختراع موتو بخار آعاز شد و زندگی بشر را دستخوش تغییر بنیادین کرد تا به امروز، این فناوری بوده است که نقش موتور محرک و پیشران را ایفاء کرده است. بهره مندی از فناوری میسر نیست مکر در سایه رهبری، استراتژی و  تفکری نو
http://digitalx.imi.ir/PublishingImages/bi.jpg
تصمیم های خردمندانه بر پایه داده ها و با کمک فناوری های نوظهور امکان پذیر است. بصیرت سازمانی  داده محور می تواند سازمان ها را به شایستگی مجهز نماید که قادر باشند بر عدم پایداری، پیچیدگی، ابهام و عدم قطعیت فائق آیند.
http://digitalx.imi.ir/PublishingImages/startup3.jpg
دیجیتال به کارآفرینان کمک می کند با تحول در زنجیره ارزش، کسب و کارهای نوینی ایجاد کنند که سرعت رشد و پایداری آنها به مراتب از کسب و کارهای سنتی بالاتر است

اخبارپروژه ها و طرح ها

http://digitalx.imi.ir/PublishingImages/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C2.jpg
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با هدف ارتقاء بهره وری و افزایش پایداری در بنگاههای صنعتی کشور باتکیه بر فناوری های نوظهور، تصمیم دارد مراکز تحول دیجیتال را تاسیس نماید...
http://digitalx.imi.ir/PublishingImages/DM.jpg
با هدف توسعه صنایع کوچک و متوسط براساس معیارهای انقلاب صنعتی 4.0 ، سنجش آمادگی و ارزیابی بلوغ در شهرک های صنعتی انجام شد.​​ بر این اساس شهراک ها در 5 گروه قرار گرفتند...
http://digitalx.imi.ir/PublishingImages/Digital-Assessment.jpg
چند شرکت فعال در حوزه صنعت غذا به کمک مدل مناسب مورد ارزیابی قرار گرفته و برای آنها نقشه راهبردی (Road Map) تحول برای بهره مندی از فناوری های نوین نسل 4 صنعت ، تدوین گردید...

اخبارمخاطبان

شرکت های نوپا (استارت آپ ها)
ارگانهای عمومی خدمت رسان به شهروندان
صنایع بزرگ، کوچک و متوسط
سازمان ها و ارگانهای دولتی