ورود

تحول با خودشناسی آغاز می شود

​ارزیابی  مقدمه کنترل است و کنترل ابزاری برای مدیریت، بنابراین برای مدیریت تحول، ابتدا باید توان سازمان ارزیابی شود


- اولین قدم در مسیر تحول، با خودشناسی آغاز می شود. هیچ کسب و کاری بدون آنکه ارزیابی درستی از خود داشته باشد، نمی تواند در مسیر تعالی حرکت کند. شناخت نقاط قوت و ضعف و میزان بلوغ و آمادگی برای رویارویی با تغییرات لازمه رشد و دستیابی به اهداف است.

- به همین دلیل است که در پروژ های تحول، یک فاز مقدماتی تعریف می شود که میزان آمادگی و بلوغ سازمان سنجیده می شود و برای رسیدن به  چشم انداز تعریف شده، مسیر تعالی و نقشه راه ترسیم می شود.

- مرکز تحول دیجیتال در سازمان مدیریت صنعتی، به کمک مدل های تعالی  و مدل های معتبر ارزیابی، به سازمان ها کمک می کند، جایگاه خود را بشناسند و برای تحول مبتنی بر دیجیتال آماده شوند.

- ​در مواجه با انقلاب صنعتی چهارم  و برای همگام شدن با آن، ما به شما توصیه می کنیم ابتدا خود را ارزیابی کنید و سپس  طرح های تحول را برنامه ریزی نمایید.

- بعد از ارزیابی و شناخت توانمندی ها ، نوبت به ترسیم نقشه راه تحول  می رسد. ​ما در مرکز تحول دیجیتال به شما کمک می کنیم استراتژی های   مناسبی را برای طی کردن مسیر تحول انتخاب کنید.
​- این استراتژی ها با رویکرد چابک (Agile Approach) و با کمک چارچوب های مختص به آن تدوین و پیاده سازی خواهند شد. زیرا سرعت تغییرات آنقدر سرسام آور است که بدون چابکی و انعطاف پذیری، قطعا از غافله بازار عقب خواهیم ماند.
-  ابهام، پیچیدگی، عدم قطعیت و ناپایداری (VUCA) از مشخصات فضای کسب و کارهای امروزی است. بنابراین طرح تحول دیجیتال نباید آنقدر طولانی باشد که ما  از قطار پرشتاب تحول عقب بمانیم و آنقدر سطحی  باشد که ما را از مسیر اصلی دور کند.
- توازن بین این دو عامل مهم باید توسط خبرگانی ایجاد شود که سابقه طولانی در پباده سازی طرح های تحول داشته اند.
​​​
​​​​