ورود

 
درباره ما

​​​​​​ تحقق اهداف توسعه پایدار در سایه جامعه دیجیتالی

​​1- ریشه کنی فقر

2- ریشه ​کنی گرسنگی

3- بهبود سلامتی و طول عمر بشر

4- ارتقاء کیفیت آموزش

5- ریشه کنی تبعیض جنسیتی

6- دسترسی به آب سالم و بهداشتی

7- تولید و مصرف انرژی پاک و مقرون به صرفه

8- رشد اقتصادی شرافتمندانه برای تمام اقشار

​​

9- توسعه صنعت، نوآوری و زیرساخت

10- کاهش نا برابری و تبعیض

11- توسعه شهرها و جوامع پایدار

12- مسئولیت پذیری در تولید و مصرف (اقتصاد بازیافتی)

13- تامین آب و هوای سالم

14- بهبود حیات زیر آب

15- بهبود حیات روی زمین

16- برقراری صلح، عدالت و توسعه سازمان های مردم سالار

17 مشارکت همگانی در تحقق اهداف​


 رسالت​ مرکز
مرکز تحول دیجیتال و کسب و کارهای نوپا، با هدف ایجاد تحول در صنایع کشور بر پایه فناوری​ های عصر چهارم صنعت (I4.0) و فناوری ​های نوین دیجیتال در سازمان مدیریت صنعتی ایجاد گردید. ماموریت این مرکز عبارتست از:

 اجرای مفاد ابلاغیه وزارت صمت در خصوص پیاده سازی مولفه های مهم انقلاب صنعتی چهارم و ایجاد مرکز تحول دیجیتال در بخش های صنعتی

 طراحی محصولات و خدمات مبتنی بر پادارایم های دیجیتال به منظور توسعه صنایع کشور
ایجاد شبکه ای از نخبگان، نوآوران و کارآفرینان حوزه دیجیتال در کشور
طراحی و پیاده سازی پلتفرم نوآورانه به منظور تعامل موثر با شرکت های نوپا (Start-Up)​ ​​


بیانیه چشم انداز

مرکز "تحول دیجیتال و کسب و کارهای نوپا"، تلاش خواهد کرد با مشارکت نخبگان، کارآفرینان، نوآوران و کلیه بازیگران کلیدی در صنعت دیجیتال، و بهره مندی از توانمندی ها، قابلیت ها و اعتبار سازمان مدیریت صنعتی، زمینه را برای تحقق اهداف توسعه پایدار فراهم نماید.

​​ ​​
​شعار مرکز: 
بالندگی و تعالی سازمان ها به کمک فناوری های نوین دیجیتالی، با مشارکت کلیه ذی نفعان برای ارتقاء کیفیت زندگی مردم و رفاه جامعه​ ​​

ارزش ها بنیادین​​

درک نیاز مشتری و تلاش مستمر برای تحقق آنها در سایه همدلی و همراهی با مشتریان

 رعایت انصاف و عدالت و دوری از هرگونه تبعیض در ارائه خدمات به مشتریان

ایجاد فرصتی برابر برای توسعه کارکنان و ارتقاء ایشان مبتنی بر عدالت، انصاف و مودت

 خدمت به جامعه و ساختن دنیایی بهتر با کمک فناوری ​های نوین عصر دیجیتال​

​​​​​​​​​​

​​​​​
ذی نفعان (اکوسیستم دیجیتال)

  وزارت صنعت، معدن و تجارت

کلیه صنایع کشور

 نهادهای دولتی، خصوصی و عمومی

کارکنان سازمان

شهروندان​